Změny DPH od 1. 1. 2014

Změny DPH od 1.12014

S novým rokem skončily úlevy v případě ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Od roku 2014 bude Fú uplatňovat ručení za DPH i u plateb na jiný než u ní registrovaný účet. Ručení se však bude týkat pouze plateb nad částku 700 000 Kč. Proto dávejte pozor, kam posíláte své peníze, raději si účet prověřte v registru Fú. A naopak, ověřte si, že máte zaregistrovaný správný účet, pokud jste měnili svoji banku.

Připomeňme si, že od ledna roku 2013 se registrovaly u Fú bankovní účty plátců DPH z důvodu ručení za nezaplacenou daň podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, byla-li úplata poskytnuta bezhotovostním převodem na jiný bankovní účet než účet zveřejněný správcem daně.

Generální finanční ředitelství svými informacemi posunovalo termín, od kterého správce daně bude vyzývat k nedoplatku ručitele. Vzhledem k předpokládanému legislativnímu vývoji byl termín posunut až na rok 2014.

Hotovostně můžeme provést platbu v částce 350 000,- při překročení limitu je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Od 1. ledna 2014 podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. tedy došlo ke změně tak, že u ručení je zaveden limit úplaty na dvojnásobek 700 000,- Kč.  Za úplatu se pak považuje celková částka hrazená za plnění a není důležité, zda je část úhrady hrazena bezhotovostně a část v hotovosti!