Zálohová a srážková daň z mezd 2014

Zálohová a srážková daň z mezd

Byla zkrácena lhůta pro provedení ročního zúčtování do 15. 3. a vrácení přeplatku do 31. 3. (§ 38ch odst. 4 a 5 ZDP). Podle vyjádření daňové správy se použije až na zúčtování daně za rok 2014 – tedy až na začátku roku 2015.

Zaměstnancům, kteří byť jen v jediném měsíci v roce 2013 podléhali solidárnímu zvýšení daně, nelze provést roční zúčtování daně. Mají povinnost podat si přiznání sami.

Zvyšuje se limit srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení, z 5.000 Kč na 10.000 Kč. Tento limit se uplatní pouze u příjmů z dohody o provedení práce. Nepoužije se tedy u příjmů z pracovního poměru nebo z dohody o pracovní činnosti.