Ceník

Ceník platný od 1. 1. 2020
„Levná účetní Brno“
Vedení účetnictví – měsíční smluvní paušál nebo cena za položku. Ceny kalkulujeme na míru pro každého zákazníka. 
FotkyFoto_62058951_XSZaplatíte přiměřenou cenu za vykonané služby. 

Máte-li zájem o naše služby, vyplňte prosím formulář zde.

Paušální ceník:

Služba Sazba  
Vedení daňové evidence (OSVČ neplátci DPH) čtvrtletně (v ceně je zpracování DPFO, zpracování 100 dokladů, každý další doklad je započítáván viz položkový ceník níže) od 1800,- Kč bez DPH /čtvrteltí
Vedení daňové evidence OSVČ plátci DPH – v ceně je roční zpracování DPFO, kontrolní hlášení/měsíc, daňové přiznání DPH/měsíc, zpracování 50 dokladů/měsíc, každý další doklad je započítáván viz položkový ceník níže od 1750,- Kč bez DPH /měsíčně
Vedení podvojného účetnictví (SRO neplátci DPH) – v ceně je roční zpracování PDPO + Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha + OR pro právnické osoby, zpracování 50 x řádek v účetním deníku, každý další dle položkového ceníku níže od 2000,- Kč bez DPH /měsíčně
Vedení podvojného účetnictví SRO plátci DPH – v ceně je roční zpracování PDPO + Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha + OR pro právnické osoby, kontrolní hlášení/měsíc, daňové přiznání DPH/měsíc, zpracování 50 x řádek v účetním deníku, každý další dle položkového ceníku níže od 3750,- Kč bez DPH /měsíčně
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob  500,- Kč bez DPH
Přiznání k dani právnických osob od 1800,- Kč bez DPH  
       
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obch. rejstřík 250,- Kč bez DPH  
Přiznání k dani silniční 250,- Kč bez DPH další příloha 150,-Kč
Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, srážková daň, povinná příloha (příplatek dle náročnosti..více zaměstnavatelů, pronájmy atd..) 500,- Kč bez DPH  
Příznání k DPH 500,- Kč bez DPH  
Souhrnné hlášení při obchodním styku se zahraničím 500,- Kč bez DPH  
Kontrolní hlášení 500,- Kč bez DPH  
Zpracování statistického výkazu dle požadavku – měsíčního 110,- Kč bez DPH  
Zpracování statistického výkazu dle požadavku– ročního 600,- Kč bez DPH  
Mzdová agenda měsíční paušální cena pokud u nás máte pouze mzdovou agendu bez ostatního účetnictví 300,- Kč bez DPH  
Vedení mzdové agendy (včetně přehledů pro OSSZ a zdr. pojišťovny) 120,- Kč bez DPH  /1 zam./měsíc
       
Přihlášení /odhlášení zaměstnance k pojištění atd.. 200,- Kč bez DPH  /1 zam./měsíc
       

Účetním případem se rozumí faktura přijatá i vydaná, pokladní doklad, položka bankovního výpisu, kompenzace, odpis maj., zaúčtování mezd, interní doklad.
Pozn. pro právnické osoby se rozumí u položkových ceníku xx,-Kč za 1 řádek v peněžním deníku, ne za jeden doklad.

Položkový ceník bez DPH:

Služba Sazba  
Evidence příjmů a výdajů-Evidence zahrnuje i záznam výkazu pro DPH: pozn. pro právnické osoby se rozumí za 1 řádek v peněžním deníku 18,- do 100 položek/měsíc
Evidence příjmů a výdajů-Evidence zahrnuje i záznam výkazu pro DPH: pozn. pro právnické osoby se rozumí za 1 řádek v peněžním deníku 15,- do 101 – 250 položek/měsíc
Evidence příjmů a výdajů-Evidence zahrnuje i záznam výkazu pro DPH: pozn. pro právnické osoby se rozumí za 1 řádek v peněžním deníku 13,- nad 250 položek/měsíc
Evidence příjmů a výdajů 8,- do 250 položek/měsíc
Evidence příjmů a výdajů 6,- nad 250 položek/měsíc
Bankovní výpis 2,- /řádek
Evidence pohledávek a závazků 100,- do 100 položek/měsíc
Evidence majetku – hmotného, nehmotného 100,- /položka
Evidence drobného majetku krátkodobého použití 15,- /položka
Vedení a zpracování skladové evidence – pohyb na skladové kartě 15,- /položka
Vyhotovení ELDP 50,- /zaměstnanec
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze záv. činnosti 35,- /zaměstnanec

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Expresní příplatek
(služby předem neobjednané nebo při pozdním dodání dokladů odběratele) +50%. 
Účetním případem se rozumí faktura přijatá i vydaná, pokladní doklad, položka bankovního výpisu, kompenzace, odpis maj., zaúčtování mezd, interní doklad.
Pozn. pro právnické osoby se rozumí u položkových ceníku xx,-Kč za 1 řádek v peněžním deníku, ne za jeden doklad.