Ceník

Ceník platný od 1. 4. 2023
„Levná účetní Brno“
Vedení účetnictví – měsíční smluvní paušál nebo cena za položku. Ceny kalkulujeme na míru pro každého zákazníka. 
FotkyFoto_62058951_XSZaplatíte přiměřenou cenu za vykonané služby. 

Máte-li zájem o naše služby, vyplňte prosím formulář zde.

Paušální ceník:

SlužbaSazba 
Vedení daňové evidence (OSVČ neplátci DPH) čtvrtletně od 4500,-/čtvrtletí
Vedení daňové evidence OSVČ plátci DPH – cena do 50-ti dokladůod 2300,-/měsíčně
Vedení podvojného účetnictví (SRO neplátci DPH) – cena je 50 x řádek v účetním deníku, každý další dle položkového ceníku níže nebo vyšší paušálod 3000,-/měsíčně
Vedení podvojného účetnictví SRO plátci DPH cena je za zpracování 50 x řádek v účetním deníku, každý další dle položkového ceníku níže nebo vyšší paušálod 4500,-/měsíčně
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obch. rejstřík250,- 
Podklady k přiznání k dani silniční250,-další příloha 150,-Kč
Zpracování statistického výkazu dle požadavku – měsíčního110,- 
Zpracování statistického výkazu dle požadavku– ročního600,- 
Mzdová agenda měsíční paušální cena pokud u nás máte pouze mzdovou agendu bez ostatního účetnictví300,- 
Vedení mzdové agendy (včetně přehledů pro OSSZ a zdr. pojišťovny)180,- /1 zam./měsíc
Přihlášení /odhlášení zaměstnance k pojištění atd..250,- /1 zam./měsíc

Účetním případem se rozumí faktura přijatá i vydaná, pokladní doklad, položka bankovního výpisu, kompenzace, odpis maj., zaúčtování mezd, interní doklad.
Pozn. pro právnické osoby se rozumí u položkových ceníku xx,-Kč za 1 řádek v peněžním deníku, ne za jeden doklad.

Položkový ceník :

SlužbaSazba 
Bankovní výpis2,-/řádek
Evidence pohledávek a závazků100,-do 100 položek/měsíc
Evidence majetku – hmotného, nehmotného100,-/položka
Evidence drobného majetku krátkodobého použití15,-/položka
Vyhotovení ELDP50,-/zaměstnanec
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze záv. činnosti35,-/zaměstnanec

Ceny jsou konečné, nejsme plátci dph.
Expresní příplatek
(služby předem neobjednané nebo při pozdním dodání dokladů odběratele) +50%. 
Účetním případem se rozumí faktura přijatá i vydaná, pokladní doklad, položka bankovního výpisu, kompenzace, odpis maj., zaúčtování mezd, interní doklad.
Pozn. pro právnické osoby se rozumí u položkových ceníku xx,-Kč za 1 řádek v peněžním deníku, ne za jeden doklad.