Návrh daňových změn od roku 2015

Návrh daňových změn od roku 2015

Zvýšení daňové slevy na druhé a další dítě, návrat daňové slevy pro aktivní důchodce a omezení výdajových paušálů u osob samostatně výdělečně činných – to jsou hlavní změny daní z příjmů podle návrhu, který nyní dokončilo ministerstvo financí a jejž posílá do připomínkového řízení.

Překvapením – nad rámec už dříve prezentovaných záměrů – je návrh na zrušení základní slevy na poplatníka pro osoby samostatně výdělečně činné, pokud uplatní výdajový paušál.

Současné vedení Ministerstva financí neplánuje zrušit omezení některých „nesystémových výjimek“, které prosadil exministr Miroslav Kalousek (TOP 09) a mají začít platit od roku 2015. Konkrétně má skončit možnost odečítat si od základu daně členské příspěvky členů odborové organizace a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Návrh obsahuje i desítky dalších „drobnějších“ změn týkajících se například daňového přiznání kvůli takzvanému solidárnímu zvýšení daně, zdanění investičních fondů, zdaňování příjmů autorů srážkou nebo dopadů nového občanského zákoníku.

Pokud změny schválí vláda a následně Parlament, mají být účinné od ledna 2015. Týkaly by se tedy příjmů počínaje lednem 2015, nikoliv daňového přiznání za rok 2014.

Vyšší sleva na děti
Daňová sleva na druhé a každé další dítě se má od roku 2015 zvýšit o sto korun měsíčně. Zatímco na první dítě by tedy zůstala v dosavadní výši 1 117 Kč měsíčně, na druhé a další by si lidé mohli odečítat 1 217 Kč měsíčně.
Maximální výši takzvaného daňového bonusu – 60 300 Kč – však ministerstvo zvyšovat nechce. Bonus se vyplácí lidem, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě a dostanou se poté do „záporné daňové povinnosti“. Místo aby pak státu platili daň z příjmů, mohou od něj naopak získat peníze navíc.
Ministerstvo financí odhaduje, že vyšší sleva sebere ze státního rozpočtu 0,6 mld. Kč v roce 2015, o rok později pak 0,9 mld. Kč.

Paušální výdaje OSVČ
Další omezení čeká podle návrhu na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) využívající výdajové paušály – včetně lidí pracujících na takzvaný švarcsystém.
Nad rámec už dříve avizovaných omezení plánuje ministerstvo „zrušit“ základní daňovou slevu na poplatníka pro všechny OSVČ využívající paušály. Výjimkou zůstanou zjednodušeně řečeno přivýdělky – nárok na slevu neztratí lidé, u nichž je součet dílčích základů daně s využitím paušálů nižší než 50 % celkového základu daně. Tedy typicky zaměstnanci, kteří mají menší vedlejší příjem z podnikání.
Na druhou stranu se podnikatelům vrátí možnost využívat daňové slevy na dítě a vyživovanou manželku, kterou jim sebrala předchozí vláda Petra Nečase. Nynější náměstkyně ministra pro oblast daní Simona Hornochová považovala toto omezení za nesystémové a v rozporu s vládní snahou podporovat rodiny s dětmi.
Druhé navrhované omezení má rozšířit dosavadní „stropy“. Už pro příjmy za loňský rok platí, že u činností spadajících do paušálů ve výši 40 a 30 % (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) lze paušály využít pouze u příjmů nepřesahujících 2 mil. Kč ročně. Omezení prosadil ještě exministr Miroslav Kalousek. Nově – počínaje příjmy za rok 2015 – se má dvoumilionový „strop“ rozšířit i pro 60% paušály, tedy neřemeslné živnosti. Bez stropu tak zůstanou jen 80% paušály pro řemeslné živnosti a zemědělce.
Na samotné procentní výši paušálů se nic nemění.

Odhadnout rozpočtové dopady těchto změn není podle ministerstva snadné – záležet bude hlavně na reakci podnikatelů, kteří si místo paušálů mohou začít odečítat skutečné výdaje. Omezení základní slevy by podle ministerstva mohlo do rozpočtu přinést 3 mld. Kč, rozšíření stropu pak dalších až 0,5 mld. Kč, na druhou stranu návrat daňových slev na dítě a manželku připraví rozpočet o zhruba 2 mld. Kč.

Návrat slevy pro pracující důchodce
Od roku 2015 se má vrátit také základní daňová sleva pro pracující důchodce, kterou zrušila Nečasova vláda. Penzisté s příjmy z podnikání, pronájmu nebo třeba z vlastní fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu si tak znovu budou moci odečítat slevu až 24 840 Kč.

Dočasným zrušením slevy měl státní rozpočet ušetřit nejméně 2 mld. Kč ročně.

Další chystané změny
Ministerstvo neplánuje zrušit některá omezení, která už v roce 2011 (s účinností od roku 2015) prosadil v „reformním balíku“ tehdejší ministr Miroslav Kalousek. Počínaje příštím rokem tak má skončit možnost odečítat si od základu daně členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, stejně jako úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
Naopak koncepční změny, které měla od roku 2015 přinést již dříve schválená „daňová reforma“ z dílny exministra Miroslava Kalouska, ministerstvo přinejmenším odloží, některé změní nebo zruší. Jde zejména o zrušení výpočtu daně z takzvané superhrubé mzdy nebo harmonizace základů daně u fyzických osob – s oběma zatím ministerstvo počítá od roku 2016.
Od roku 2015 se zatím nic nezmění ani na zdanění lidí s vysokými příjmy. Druhá sazba daně z příjmů (progresivní daň), která má nahradit dočasný sedmiprocentní „solidární příspěvek“ zavedený vládou Petra Nečase, má začít platit až od roku 2016. Nicméně už počínaje rokem 2015 nebudou muset lidé, jimž se o solidární příspěvek zvyšovala jen měsíční záloha, podávat daňové přiznání – tato povinnost zůstane jen u případného zvýšení celoroční daně.
Zpřísnění se dotkne také osvobození bezúplatných příjmů na zvýšení kvalifikace, studium, léčení, sociální služby nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené. Osvobození bude možné využít, pokud člověk použije tyto příjmy na zákonem stanovený účel do konce následujícího roku.
Zdaňování příjmů autorů srážkou se má podle návrhu vrátit ke stavu platnému do konce roku 2013. Limit by tedy klesl z letošních 10 tis. Kč na předchozích 7 tis. Kč.

Zdroj: www.aktualne.cz