Dohoda o provedení práce je od začátku roku 2014 výhodnější!

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE je od začátku roku 2014 výhodnější!

Pokud má zaměstnanec nízké příjmy, může z odměn na Dohodu o provedení práce získat zpět sraženou 15% daň z příjmu (podá ke konci roku daňového přiznání.
V roce 2014 nemusí nikde uvádět příjem z Dohody o provedení práce až do 10 tisíc Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Minimální hodinová odměna je 50,60 Kč, horní výše odměny není omezená.
Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v dohodě. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn, které u jednoho zaměstnavatele nepřesáhnou 10.000 Kč za měsíc a to může mít takové příjmy i u více zaměstnavatelů.
Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více dohod do 10-ti tisíc, které v součtu přesáhnou 10 tisíc Kč, neplatí se z nich zdravotní pojištění, ale sociální a nemocenské pojištění se z nich platit musí. Zaměstnanec, který má v některém měsíci pouze příjem z Dohody o provedení práce a pojistné za něj neplatí stát, se musí do 8 dnů přihlásit na zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a sám zaplatit pojistné – výše tohoto pojistného nezávisí na výši příjmu.
Do konce roku 2013 byla rozhodná hranice příjmu 5 tisíc Kč za měsíc, nyní 10 tisíc Kč za měsíc. Navíc zaměstnanec nemohl po skončení roku uvést do svého daňového přiznání příjmy zdaněné srážkovou daní, nemohl tedy nárokovat zpět sraženou daň z příjmu.

-pokud zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka a příjmy do má 10 000 Kč za měsíc:
Zaměstnavatel srazí z odměn daň 15 % a odvede ji na finanční úřad. Tyto příjmy zaměstnanec nemusí již nikde uvádět. Pokud má během roku nízké příjmy, může požádat zaměstnavatele po skončení roku o Potvrzení o příjmu a tyto příjmy uvede po skončení roku ve svém daňovém přiznání.

Sraženou daň mu pak finanční úřad vrátí.
-pokud zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka a příjmy má do 10 000 Kč za měsíc
nebo
-pokud má příjmy vyšší jak 10 000 Kč za měsíc:
Zaměstnavatel odvede z odměny 15 % zálohu daně z příjmů. Pokud zaměstnanec podepíše na dotyčný měsíc Prohlášení poplatníka k dani, sníží se záloha daně o slevy na dani. Po konci roku vydá zaměstnavatel zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec zahrne tyto příjmy do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy.
Povinně musí daňové přiznáni podat pokud má zaměstnanec v jednom měsíci dva nebo více příjmů zdaněných zálohovou daní, například mzdu od jednoho zaměstnavatele a odměnu za Dohodu o provedení práce od jiného zaměstnavatele.