Daňový kalendář 2019

LEDEN

9. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21. ledna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25. ledna
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

ÚNOR

11. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února
daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20. února
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. února
spotřební daň daňové přiznání za leden 2019
splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019
souhrnné hlášení za leden 2019
kontrolní hlášení za leden 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019
28. února
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

BŘEZEN

1. března
daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
12. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. března
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
25. března
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2019
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019
souhrnné hlášení za únor 2019
kontrolní hlášení za únor 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019
27. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

DUBEN

3. dubna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
9. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15. dubna
daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
20. dubna
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
23. dubna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25. dubna
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
spotřební daň daňové přiznání za březen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2019
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
30. dubna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

KVĚTEN

10. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2019
souhrnné hlášení za duben 2019
kontrolní hlášení za duben 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019
31. května
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

ČERVEN

10. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17. června
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019
souhrnné hlášení za květen 2019
kontrolní hlášení za květen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019