Změny daně z příjmů platné od roku 2018

Zaměstnání malého rozsahu

U příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (např. u dohod o pracovní činnosti) do 2 500 Kč měsíčněbudeme uplatňovat srážkovou daň. Podobně jako dosud u dohod o provedení práce do 10 000 Kč dle § 6 odst. 4 ZDP. Příjmy zdaněné srážkovou daní nebude muset poplatník uvádět v daňovém přiznání.

Omezení daňového bonusu na dítě

Pro uplatnění daňového bonusu na dítě musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy podle § 6 až § 9 ZDP. Od roku 2018 se do příjmů pro nárok na daňový bonus nebudou počítat příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP).

Pro získání nároku na daňový bonus bude muset mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) nebo příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

Slevy na invaliditu a pro držitele průkazu ZTP/P

Slevu na invaliditu bude možné uplatňovat od doby, kdy byl přiznán invalidní důchod. Nyní je možné slevu uplatnit až od doby, kdy začal být příslušný invalidní důchod vyplácen.

Podobně slevu pro držitele průkazu ZTP/P, slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P, bude možné uplatnit již od přiznání statusu zdravotního postižení s nárokem na výhody plynoucí z držby průkazu ZTP/P. Nyní rozhoduje držení průkazu ZTP/P.

Výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem

Rozšíří se okruh vozidel, u nichž bude možné při proplácení výdajů na pracovní cesty použít skutečné výdaje za spotřebované pohonné hmoty, tj. dle dokladu o silničním motorovém vozidle užívaném na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu.