Důležité všeobecné informace 2014

Důležité všeobecné informace 2014

Ručení při úhradě na nezveřejněné číslo účtu plátce daně

Ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet daně bude uplatňováno u úplaty v hodnotě 700.000 Kč. Hodnota se počítá u souhrnné hodnoty plnění bez ohledu na to, jestli platba byla rozdělena do několika plateb. Forma úhrady nemá na ručení vliv.

Nespolehlivý plátce

Institut nespolehlivého plátce bude nově uplatňován i na situace, kdy plátce porušil své povinnosti, což vedlo k neuznání jím uplatňovaného nároku na odpočet daně a ten byl snížen minimálně o 500.000 Kč. Doměrek nebyl uhrazen ani v náhradní lhůtě.

Elektronické podání

Plátci DPH mají povinnost podávat veškerá přiznání k DPH výhradně elektronicky. Výjimku mají pouze fyzické osoby s obratem nižším než 6 mil. Kč za předchozích 12 měsíců, které nemají ze zákona povinnost podávat přiznání elektronicky. Tyto fyzické osoby mohou i nadále podávat přiznání v papírové podobě.

Tím není nijak dotčena povinnost pro všechny plátce podávat elektronicky Souhrnné hlášení a Výpis z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti. Elektronicky se podává Přihláška k registraci a Oznámení změny registračních údajů včetně oznámení čísla účtu.