DPH 2014

DPH 2014

S novým rokem skončily úlevy v případě ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Od roku 2014 bude finanční správa uplatňovat ručení za DPH i u plateb na jiný než u ní registrovaný účet. Ručení se však bude týkat pouze plateb nad částku 700 000 Kč.

Připomeňme si, že od začátku roku 2013 se registrovaly u finančních úřadů bankovní účty plátců DPH z důvodu ručení za nezaplacenou daň podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, byla-li úplata poskytnuta bezhotovostním převodem na jiný bankovní účet než účet zveřejněný správcem daně.

Generální finanční ředitelství svými informacemi (v březnu a následně v září 2013) posunovalo termín, od kterého správce daně bude vyzývat k nedoplatku ručitele. Vzhledem k předpokládanému legislativnímu vývoji byl termín posunut až na rok 2014.

Od 1. ledna 2014 podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. tedy došlo ke změně v příslušném ustanovení tak, že u ručení je zaveden limit úplaty na dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jehož překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Za úplatu se pak považuje celková částka hrazená za plnění a není důležité, zda je část úhrady hrazena bezhotovostně a část v hotovosti.