Zvýšení limitů u výdajových paušálů

Opětovně bude činit mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, 2 miliony korun. Paušál půjde i jako doposud využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde nově o následující stropy: u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč…

Novela zákona o DPH pro rok 2019

Výpočet daně Změny ve výpočtu daně by měly vést ke stejné částce výše daně při výpočtu zdola i shora. Vzhledem k tomu, že tato změna může vyvolat u některých plátců zásah do informačních systémů, je zároveň přechodným ustanovením poskytnut časový prostor 6 měsíců, po které lze postupovat při výpočtu daně „po staru“. Fikce „reverse charge“…

Daňový kalendář 2019

LEDEN 9. ledna spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 20. ledna daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 21. ledna daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 24. ledna spotřební daň splatnost daně za listopad…