Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a dohoda o provedení práce

Pojištění odpovědnosti má povinnost ze zákona platit zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Platba tohoto pojištění znamená pro zaměstnavatele stejnou povinnost jako odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění nebo záloh na daň.

Dohoda o provedení práce a platba zákonného pojištění dopovědnosti zaměstnavatele musí čtvrtletně odvádět pokud výše výdělku na dohodu překročí 10 000 Kč. Avšak u zaměstnavatele, který zaměstnává pouze pracovníky na dohodu o provedení práce, nemusí výdělek překročit zmiňovaných 10 000 Kč a zaměstnavatel bude odvádět na zákonné pojištění minimální částku, která činí 100 Kč.

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele chrání před uplatněním nároků zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Výpočet je souhrn všech hrubých mezd zaměstnanců za předchozí kvartál, násobenou sazbou OKEČ