Pracovní neschopnost 2014

Pracovní neschopnost 2014

Nově zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo nařízenou karanténu pouze za období prvních 14 kalendářních dnů a od 15. dne již zaměstnanci náleží nemocenské dávky od Okresní správy sociálního zabezpečení.

Od 1. ledna 2014 je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy pouze po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti, namísto dosavadních 21 dnů. Změna doby vyplácení náhrady se týká pracovních neschopností, které vznikly až po 31. prosinci 2013.

Pokud byl zaměstnanec uznán práce neschopným ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost přešla do roku 2014, bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy podle předpisů platných v době vzniku pracovní neschopnosti, tedy po dobu 21 kalendářních dnů.