Zvýšení limitů u výdajových paušálů

Opětovně bude činit mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, 2 miliony korun. Paušál půjde i jako doposud využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde nově o následující stropy: u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč…