Změny DPH 2018

Dlouhodobý majetek, který je předmětem finančního leasingu Zboží přenechané k užití se smluvním ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva a současně mající znaky dlouhodobého majetku se bude považovat za dlouhodobý majetek uživatele. Bude tedy možné uplatňovat odpočet z majetku, který je předmětem finančního leasingu jako z běžného pořízení zboží. Zároveň bude odpočet podléhat úpravám odpočtu v případě částečného použití pro neekonomickou činnost. A bude…

Změny v oblasti DPH pro rok 2017

Snížení sazby DPH u dodání novin Ode dne vyhlášení novely ve Sbírce zákonů bude snížena sazba DPH u novin („deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů“) z 15 % na 10 %. Změny v kontrolním hlášení Nález Ústavního soudu P1. ÚS 32/15 k 31. 12. 2017 ruší § 101d odst. 1 a § 101g odst. 5 zákona o DPH. Ustanovení § 101d odst. 1…