Portál Moje daně

Poplatníci si nové vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře.  Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. V případě elektronické žádosti získá poplatník také benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani. Nedílnou součástí novely je zrušení povinnosti podávat daňová přiznání elektronicky pro poplatníky, kteří si…

Používáte-li k podnikání své osobní auto, máte dvě možnosti, jak řešit výdaje spojené s jeho provozem. Můžete vést knihu jízd (odkud a kam jste jeli, proč a kolik to bylo kilometrů). To je model funkční, ale poněkud nepohodlný. Výdaje na provoz auta můžete vyčíslit i paušálně. Když je vůz používán i k soukromým účelům, je paušál 4…

Od října se změnil postup při výpočtu DPH

Konkrétně došlo k vymezení nového postupu při výpočtu daně tzv. metodou „shora“, při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně. Výpočet daně „zdola“ vymezený v ustanovení § 37 písm. a) zákona o DPH zůstává od 1. 4. 2019 stejný, jaký byl do 31. 3. 2019 (tj. daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně).…

Na jaké zboží a služby klesne DPH a odkdy?

Výčet zboží a služeb, pro něž se navrhuje druhá snížená sazba daně (10 %): domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou…

Novinky u EET – řemeslníci a offline režim

Novinky u EET – řemeslníci a offline režim Do EET se nově zapojí i podnikatelé, kteří doposud měli díky rozhodnutí Ústavního soudu výjimku. Jde o třetí a čtvrtou vlnu, které měly původně odstartovat už v roce 2018. EET se tak nově bude týkat i svobodných povolání, podnikatelů v dopravě, zemědělství či řemeslníků. Prakticky se dá říci, že se EET bude týkat…

Změny v oblasti DPH pro rok 2017

Snížení sazby DPH u dodání novin Ode dne vyhlášení novely ve Sbírce zákonů bude snížena sazba DPH u novin („deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů“) z 15 % na 10 %. Změny v kontrolním hlášení Nález Ústavního soudu P1. ÚS 32/15 k 31. 12. 2017 ruší § 101d odst. 1 a § 101g odst. 5 zákona o DPH. Ustanovení § 101d odst. 1…

Změny daně z příjmů platné od roku 2018

Zaměstnání malého rozsahu U příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (např. u dohod o pracovní činnosti) do 2 500 Kč měsíčněbudeme uplatňovat srážkovou daň. Podobně jako dosud u dohod o provedení práce do 10 000 Kč dle § 6 odst. 4 ZDP. Příjmy zdaněné srážkovou daní nebude muset poplatník uvádět v daňovém přiznání. Omezení daňového bonusu na dítě Pro uplatnění daňového bonusu na dítě musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy podle…

Změny daně z příjmů platné od roku 2018 – omezení paušálních výdajů

Omezení paušálních výdajů Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si bude moci poplatník uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích. Výdaje v roce 2018: paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 800 000 Kč, paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné)…

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a dohoda o provedení práce

Pojištění odpovědnosti má povinnost ze zákona platit zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Platba tohoto pojištění znamená pro zaměstnavatele stejnou povinnost jako odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění nebo záloh na daň. Dohoda o provedení práce a platba zákonného pojištění dopovědnosti zaměstnavatele musí čtvrtletně odvádět pokud výše výdělku na dohodu překročí 10 000…