Zálohy na daň z příjmů FO

Zálohy neplatíme na začátku podnikání Zálohy daně z příjmů neplatíme v prvním roce, kdy s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností začínáme. Zálohy neplatíme při nízkém zisku Zálohy na daň z příjmu neplatíme ani tehdy, když jsme za předcházející rok platili daň z příjmů 30 tisíc Kč nebo méně. Pololetní zálohy Pokud jsme za předcházející…

Návrh daňových změn od roku 2015

Návrh daňových změn od roku 2015 Zvýšení daňové slevy na druhé a další dítě, návrat daňové slevy pro aktivní důchodce a omezení výdajových paušálů u osob samostatně výdělečně činných – to jsou hlavní změny daní z příjmů podle návrhu, který nyní dokončilo ministerstvo financí a jejž posílá do připomínkového řízení. Překvapením – nad rámec už dříve…

Dohoda o provedení práce je od začátku roku 2014 výhodnější!

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE je od začátku roku 2014 výhodnější! Pokud má zaměstnanec nízké příjmy, může z odměn na Dohodu o provedení práce získat zpět sraženou 15% daň z příjmu (podá ke konci roku daňového přiznání. V roce 2014 nemusí nikde uvádět příjem z Dohody o provedení práce až do 10 tisíc Kč měsíčně u…

Příjmy studentů 2014

Příjmy studentů 2014 Jedna z legislativních novinek se týká příjmů za práci žáků a studentů při výkonu praxe. Ty jsou totiž nově osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Z těchto příjmů nebude tedy odváděno ani pojistné na sociální a zdravotní pojištění, ani daň.  

Pracovní neschopnost 2014

Pracovní neschopnost 2014 Nově zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo nařízenou karanténu pouze za období prvních 14 kalendářních dnů a od 15. dne již zaměstnanci náleží nemocenské dávky od Okresní správy sociálního zabezpečení. Od 1. ledna 2014 je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy pouze po dobu prvních 14 kalendářních dnů…

Změny DPH od 1. 1. 2014

Změny DPH od 1.12014 S novým rokem skončily úlevy v případě ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Od roku 2014 bude Fú uplatňovat ručení za DPH i u plateb na jiný než u ní registrovaný účet. Ručení se však bude týkat pouze plateb nad částku 700 000 Kč. Proto dávejte pozor, kam posíláte své…

Zálohová a srážková daň z mezd 2014

Zálohová a srážková daň z mezd Byla zkrácena lhůta pro provedení ročního zúčtování do 15. 3. a vrácení přeplatku do 31. 3. (§ 38ch odst. 4 a 5 ZDP). Podle vyjádření daňové správy se použije až na zúčtování daně za rok 2014 – tedy až na začátku roku 2015. Zaměstnancům, kteří byť jen v jediném…

DPH 2014

DPH 2014 S novým rokem skončily úlevy v případě ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Od roku 2014 bude finanční správa uplatňovat ručení za DPH i u plateb na jiný než u ní registrovaný účet. Ručení se však bude týkat pouze plateb nad částku 700 000 Kč. Připomeňme si, že od začátku roku 2013 se registrovaly…