Změny daně z příjmů platné od roku 2018

Zaměstnání malého rozsahu U příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (např. u dohod o pracovní činnosti) do 2 500 Kč měsíčněbudeme uplatňovat srážkovou daň. Podobně jako dosud u dohod o provedení práce do 10 000 Kč dle § 6 odst. 4 ZDP. Příjmy zdaněné srážkovou daní nebude muset poplatník uvádět v daňovém přiznání. Omezení daňového bonusu na dítě Pro uplatnění daňového bonusu na dítě musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy podle…

Změny daně z příjmů platné od roku 2018 – omezení paušálních výdajů

Omezení paušálních výdajů Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si bude moci poplatník uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích. Výdaje v roce 2018: paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 800 000 Kč, paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné)…

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a dohoda o provedení práce

Pojištění odpovědnosti má povinnost ze zákona platit zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Platba tohoto pojištění znamená pro zaměstnavatele stejnou povinnost jako odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění nebo záloh na daň. Dohoda o provedení práce a platba zákonného pojištění dopovědnosti zaměstnavatele musí čtvrtletně odvádět pokud výše výdělku na dohodu překročí 10 000…

Jak vyplnit všechny řádky přiznání PO a dopočítat se správné výše daně

Řádek č. 10 Řádek č. 10 – Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji Prvním řádkem přiznání (kromě úvodní strany) je řádek č. 10, kde vyplňujeme výsledek hospodaření před zdaněním. Vycházíme přitom z účetnictví (a to bez vlivu Mezinárodních účetních standardů). Prakticky to znamená, že sečteme všechny výnosy (účtová třída 6) a odečteme od…

Omezení paušálních výdajů – Změny daně z příjmů platné od roku 2018

Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si bude moci poplatník uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích. Výdaje v roce 2018: paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 800 000 Kč, paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) – maximální výdaj 600 000 Kč,…

Zálohy na daň z příjmů FO

Zálohy neplatíme na začátku podnikání Zálohy daně z příjmů neplatíme v prvním roce, kdy s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností začínáme. Zálohy neplatíme při nízkém zisku Zálohy na daň z příjmu neplatíme ani tehdy, když jsme za předcházející rok platili daň z příjmů 30 tisíc Kč nebo méně. Pololetní zálohy Pokud jsme za předcházející…

Návrh daňových změn od roku 2015

Návrh daňových změn od roku 2015 Zvýšení daňové slevy na druhé a další dítě, návrat daňové slevy pro aktivní důchodce a omezení výdajových paušálů u osob samostatně výdělečně činných – to jsou hlavní změny daní z příjmů podle návrhu, který nyní dokončilo ministerstvo financí a jejž posílá do připomínkového řízení. Překvapením – nad rámec už dříve…

Dohoda o provedení práce je od začátku roku 2014 výhodnější!

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE je od začátku roku 2014 výhodnější! Pokud má zaměstnanec nízké příjmy, může z odměn na Dohodu o provedení práce získat zpět sraženou 15% daň z příjmu (podá ke konci roku daňového přiznání. V roce 2014 nemusí nikde uvádět příjem z Dohody o provedení práce až do 10 tisíc Kč měsíčně u…